PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS
Ngày 14 đến 15 tháng 5 Năm 2021

(Dành cho Thầy Cô và các bạn xin Visa (Chiếu khán))

Ái Hữu Gia Long Paris đã lập phiếu ghi danh gởi riêng đến Giáo Sư và các bạn ở quê hương Việt Nam, để xin xuất cảnh sang Paris.

Sau khi tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng PDF xuống máy tính (Download PDF file), quý vị in Phiếu nầy, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh :

Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.

Rất mong ngày hội ngộ.
Trân trọng,
Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris.